اینکوترمز به زبان تصویر

اینکوترمز

( نقاط انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در معاملات خارجی)
Print Friendly, PDF & Email
۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۲:۴۸:۳۶ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه