مشاوره بیمه(سازمان تامین اجتماعی)

مشاوره بیمه(سازمان تامین اجتماعی)2019-02-27T17:42:38+03:30

موسسه بیلان محاسب ژیهات با سابقه ای درخشان ارائه دهنده مشاوره بیمه تامین اجتماعی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به شرح زیر می باشد :
۱- کنترل نحوه محاسبات بدهی ها، اوراق مطالباتی و جرائم که توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ارسال می گردد .
۲- انجام وظیفه به عنوان وکیل کارفرما در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اعم از بدوی و تجدیدنظر و تهیه لایحه دفاعیه و حضور در جلسات مربوطه .
۳- بررسی پیمانها ، قرادادها و تفاهم نامه های پیمانکاری و ارائه مشاوره بیمه ای قبل و بعد از عقد قرارداد ها و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب و قانونی .
۴- پی گیری و اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با انواع قراردادها
۵- ارائه خدمات مشاوره در زمینه حسابرسی بیمه ای و بازرسی از دفاتر قانونی .
۶- راهنمایی و آموزش کارفرمایان و پیمانکاران جهت تنظیم صحیح لیست های بیمه و درج صحیح مربوط به مبالغ مشمول بیمه در لیستها و سایر مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی که به نحوی به پرداختهای بیمه ای مربوط می شود .
۷- ارائه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه های دیگر مرتبط با تامین اجتماعی.


جهت مشاوره رایگان میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر در تماس باشید:
تلفـن: ۰۲۱۶۶۵۵۳۰۶۱
همراه: ۰۹۱۲۳۰۲۶۱۳۷
فکس: ۰۲۱۶۶۵۵۳۰۶۱
ایمیل: bilanmohaseb.tax@gmail.com

بیمه بیکاری
چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟
به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶٩ مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی،صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند.
به تازگی بیکار شده ام ، چه کار باید بکنم؟
به استناد بند «ب» ماده «۶» قانون بیمه بیکاری، بیمه شده می بایست ظرف ٣٠ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهند.
برای دریافت مقرری بیمه بیکاریچه شرایطی باید داشت؟
١- بیکاری بدون میل و اراده شخصی
٢- مراجعه ظرف ٣٠ روز به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی
٣- داشتن حداقل ۶ ماه سابقه برای کارگران دائمی
۴- داشتن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی .
پرداخت مقرری بیمه بیکاریتا چه مدت ادامه پیدا می کند؟
بیمه شده می تواند با توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه، وضعیت تأهل یا تکفل، طبق مدت مقرر در جدول بند «الف» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی از بیمه بیکاری استفاده نماید.
میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

٣٠×۵۵%×متوسط مزد ظرف٩٠روزقبل ازبیکاری
مشروط به اینکه ازحداقل دستمزدکمترنباشد مجردین
مقرری فردمجرد+ (١٠% حداقل دستمزد ×تعدادعائله حداکثرتا۴نفر)
مشروط به اینکه ازحداقل دستمزد کمتر واز٨٠%متوسط مزد بیشترنباشد. متاهلین یامتکفلین

مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟
به استناد ماده «٨» قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:
١- اشتغال مجدد
٢- عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی
٣-خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی
۴- احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی
۵- اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

آیا درمدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟
خیر- به استناد تبصره «٢» ماده «۶» قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می گردد.
مقرری بیمه بیکاری ،از چه زمانی قابل پرداخت است؟
به استناد بند «ج» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری ، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
آیا دریافت مقرری بیمه بیکاری ،منجر به قطع مستمری از کار افتادگی جزیی خواهد شد؟
به استناد تبصره «٣» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
من وهمسرم ، هر دو بیکار شده ایم آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دویمان تعلق می گیرد؟
در صورت احراز شرایط قانونی به هر دو تعلق می گیرد، لیکن به موجب تبصره «۴» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری فقط یکی از آنها محق به استفاده از افزایش مقرری به ازای هر یک از فرزندان خواهد بود.
آیا مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران فصلی هم می شود ؟
چنانچه تاریخ بیکاری در اثنای فصل کار واقع گردد و این امر به تائید مراجع حل اختلاف ادارات کار رسیده باشد درصورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری مقرری بیمه بیکاری میسرخواهد بود.
کارگر قراردادی هستم که در پایان دوره قرار داد بیکار شده ام ،آیا به من هم بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟
بله- در صورت دارابودن حداقل یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه و احراز کلیه شرایط قانونی امکانپذیر می باشد.