مالیات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده اند:

۱-­ تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.

۲-­ نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

۳-­ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

۴-­ نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.

تبصره ۱: مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.

تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

ج- سایر موارد:

۱-­ درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.

۲-­ چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

۳-­ اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

۴-­ صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.

نحوه ارسال اظهارنامه مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷

ارسال اظهارنامه و پرداخت  در سال ۱۳۹۷ شامل مراحل زیر می باشد:

۱- ثبت نام سریع از طریق درج اطلاعات کدملی در سامانه عملیات الکترونیک مودیان به آدرس http://tax.gov.ir.

۲- دریافت رمز عبور به صورت پیامکی. پس از ثبت نام اطلاعات هویتی شما از مراجع ذی صلاح استعلام شده و اطلاعات کاربری روی شماره همراه ثبت شده پیامک خواهد شد.

۳- ورود به سامانه پرداخت مالیات مقطوع و انتخاب تعداد اقساط (نقد، اقساط).

۴- پرداخت مالیات بر اساس سر رسید قبوض.

ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات مقطوع ویژه دریافت کنندگان بیشتر از ۲۰۰ سکه در سال ۱۳۹۷ شامل مراحل زیر می باشد:

۱- در پیش ثبت نام الکترونیک گزینه خریداران سکه را انتخاب نمایید.

۲- در فیلد مربوط به اتحادیه چنانچه فعالیت اقتصادی دیگیری در آن مکان ندارید گزینه فاقد اتحادیه را انتخاب نمایید.

۳- چنانچه فعالیت اقتصادی دیگری ندارید نشانی را محل سکونت خود انتخاب نمایید.

۴- در ثبت نام و در بخش فعالیت ها در قسمت جستجو گزینه خریداران سکه از بانک مرکزی را انتخاب نمایید.

در نهایت پس از تکمیل اطلاعات اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی نمایید.

Print Friendly, PDF & Email
2019-06-20T13:53:00+04:30

ثبت ديدگاه