مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی

مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی2019-02-19T15:48:24+03:30

برای خلاصی از هرگونه اشتباه و جرایم سنگین مالی درعرضه حسابداری و مالیاتی استفاده از یک مشاور مالی با سابقه و مطمئن لازم و ضروری است، این امر باعث می شود شما دیدتان را نسبت به صدور اسناد حسابداری تغییر دهید و نهایتا اظهارنامه مالیاتی وگزارشات مالی بدون نقص ارائه دهید، و حتی در امر آنالیز حساب های سود و زیانی و برنامه ریزی جهت پیشبرد اهداف شرکت گام صحیح و موثری بردارید.

استفاده از راهنمائی ها و توصیه های یک مشاور حسابداری و یا یک مشاور مالیاتی از ارکان لازم و ضروری برای یک مجموعه اعم شرکت یا فروشگاه و…. محسوب می شود چراکه فرد مشاور با آگاهی از قوانین و دستور العمل های به روز درمورد رویدادهای مالی و مالیاتی باعث بهینه سازی در روند اسناد حسابداری، تهیه و تنظیم گزارشات مالی و همچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی خواهد شد.

آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی شامل هزینه های قابل قبول تبدیل مالیاتی ، اقلام مشمول مالیات تبصره ماده ۸۶ ق . م .م و از همه مهم تر معافیت های مالیاتی و تسهیلاتی که قانون گذار برای مودیان مالیاتی قائل شده است ، برای اداره بهینه سازمان حائز اهمیت است . مقوله مالیات آنقدر اهمیت دارد که خدمت مشاوره مالیاتی از سوی اشخاص و سازمانهای مختلف به طرق مختلف ارائه می شود . مؤسسه با درک نیاز مشتریان و به واسطه اشراف به مسائل مالیاتی ، ارائه این خدمت را بطور جدی تعقیب می نماید . در این خدمت ضمن جلب نظر و توجه مودیان به انجام صحیح و به موقع تکالیف قانونی و جلوگیری از تحمیل جرائم ، راهکارهای قانونی برای استفاده از معافیت های مالیاتی و تسهیلات پیش بینی شده در قوانین و مقررات ارائه می شود.

راهکارهای مشاور مالیاتی

۱- مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاترقانونی بر اساس آیین نامه تحریر دفاتر جهت جلوگیری از رد دفاتر

۲-مشاوره در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس

۳-مشاوره در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی

۴-مشاوره مالیاتی در رابطه با معافیت های مالیاتی قانونی

۵-مشاوره تخصصی به شرکت هایی خارج از مرز و شعب شرکت های خارجی در ایران

۶-مشاوره در رابطه با پرونده هایی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه راهکار مناسب

۷-مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض های مالیاتی

۸-مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و حسابداران متخصص

۹-مشاوره و ارائه خدمت در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر قانونی

۱۰-تحلیل سیستم های مالی وگردش امور جاری و روزانه

۱۱-ارائه پیشنهاد جهت برطرف کردن امور و استاندارد سازی سیستم مالی و مالیاتی

۱۲-ارائه پیشنهاد در خصوص نرم افزار مناسب جهت سیستم مالی و مالیاتی

۱۳-انجام امور مربوط به ثبت نام ارزش افزوده، معاملات فصلی ماده ۱۶۹ و گزارشات فصلی آنها