وظایف مودیان مالیاتی چیست؟

شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی علاوه بر تدوین قوانین و مقرراتی که بر پایه مودی محوری باشد این است که مودیان مالیاتی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند. که برپایه همین موضوع سازمان امورمالیاتی وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد ۱۷۷ تا ۱۸۱ به شرح ذیل بیان داشته است.

۱) مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه های موضوع قانون مالیاتی های مستقیم را که مکلف به تسلیم آن در موعد مقرر (اشخاص حقوقی به مدت چهار ماه پس ازپایان سال مالی و اشخاص حقیقی به مدت سه ماه پس ازپایان سال شمسی یا همان پایان خرداد ماه ) هستند به تفکیک و با اخذکد رهگیری از طریق نرم افزارالکترونیکی اظهارنامه تسلیم نمایند.

مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد:
• حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت
• مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه
• نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی
• ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه
• دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام
• تکمیل جداول مالی و ترازنامه توسط مودیان حقوقی
• چاپ و بررسی نسخه پیش نویس
• ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور
• دریافت کدرهگیری
• صدور الکترونیکی قبض مالیاتی
• امکان پرداخت الکترونیکی قبض مالیاتی

نکته: هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد. مصادف با ایام تعطیل رسمی یا عمومی می گردد اولیان روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور حسب مورد مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور می باشد.

نکته: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهای که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است چنانچه در ایران دارایی نمایندگی، شعبه ونماینده باشند تکالیف مربوطه بر عهده آنها می باشد.

نکته: صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت یا ثبت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.که انجام ندادن این تکلیف موجب جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی ونیز محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی می شود.

۲) در صورتی که مودی چندین محل سکونت داشته باشد موظف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی معرفی کند در غیر اینصورت خود اداره امورمالیاتی می تواند هر کدام از محل های سکونت مودی را بعنوان محل اصلی سکونت تلقی کند.

۳) مودیان مالیاتی موظفند دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی در اختیار ماموران مالیاتی وهیات های بازرسی قرار دهند در غیر اینصورت مشمول مجازات و از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد رسیدگی محروم می شوند.

 

Print Friendly, PDF & Email
2019-10-10T13:12:19+03:30

ثبت ديدگاه