مالیات بر درآمد مشاغل

۸ ۱۲, ۱۳۹۷

مالیات بر درآمد مشاغل

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۰۹:۵۴:۱۷ +۰۳:۳۰

مالیات بر درآمد مشاغل مالیات مستقیمی است که از درآمد شخص حقیقی [...]

مالیات بر درآمد مشاغل۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۰۹:۵۴:۱۷ +۰۳:۳۰